Stránky

1/13/2015

Lust for Art: Dvojexpozice / Double Exposure

Po náročnom weekende (piatok, sobota v noci párty a cez deň rodičia)sme v nedeľu poobede dali ešte múzeum. Dvojexpozice v Dome fotografie je výstava, ktorá odkrýva zbierku fotografií múzea. Pre mňa najlepší bol Viktor Kolář .